Så fungerar den smarta läxhjälpen

Publicerat: 2018-31-1

Bra betyg är en förutsättning för att få en bra grund att stå på inför framtida gymnasium, högskola och universitet. Men som skolungdom kan det vara svårt att motivera sig att studera då framtiden känns långt fram. Men med rätt stöd kan man höja motivationen vilket automatiskt ger högre betyg. Hos My Academy får eleven hjälp av kompetenta akademiker med djup insikt i både studieteknik och pedagogik.

Höj både betyg och motivation med My Academy – klicka här för att bli kontaktad inom 24 timmar!

Som skolelev idag är det inte alltid så lätt att hänga med i skolan. Kraven på resultat ökar samtidigt som stora klasser gör det svårt för lärarna att ge varje elev det stöd de behöver för att kunna lyckas. Att då lyckas hålla motivationen uppe kan då bli en utmaning och betygen kan bli lidande.

My Academy erbjuder studiecoachning där eleven får studiehjälp av en universitetsstudent från några av landets bästa institutioner några gånger i veckan. Tillsammans går coachen och eleven igenom de läxor som behöver göras, oavsett om det är till ett specifikt prov eller ett visst räknesätt. Coachen hjälper också eleven att på ett pedagogiskt vis hitta sin egen unika studiteknik som på sikt ökar studiemotivationen i och med att läxorna blir roligare och enklare att förstå. Det sammanlagda resultatet: högre betyg.

Många gånger blir studiecoachen mer än bara en läxhjälp. En studiecoach är oftast närmare eleven i ålder än vad föräldrar är, vilket gör att de ofta utvecklar en vänskap där studiecoachen även blir ett slags bollplank och förebild för eleven.

Statistiken talar sitt tydliga språk: nio av tio elever som tar hjälp från My Academy höjer sina betyg och My Academy har 94 procent nöjda kunder. Kom igång via länken nedan.

Höj både betyg och motivation med My Academy – klicka här för att bli kontaktad inom 24 timmar!

Nästa artikel