Solidaritet i fokus: Det här är Afrikagrupperna

Runt om i världen sker orättvisor, människor tvingas fly sina hem, lever i svält och utnyttjas. Samtidigt blir klimatkrisens offer allt fler, och det är de mest utsatta som drabbas hårdast. Genom att bli månadsgivare hos Afrikagrupperna kan du vara med och göra skillnad – på riktigt.

Afrikagrupperna har sedan 70 talet kämpat för människors rättigheter i södra Afrika och stöttar idag ca. 30 partnerorganisationer som dagligen arbetar med förändring.

I södra Afrika har de senaste åren kantats av flera parallella kriser. Pandemi, oljebolag som exploaterar människors mark och levnadsvillkor och extremistattacker i norra Mocambique har plundrat byar och tvingat människor på flykt. Även klimatkrisen och extremoväder har påverkat regionen och just nu beräknas 1,7 miljoner barn under fem år till följd av miljöförstöring

Framtiden kan kännas mörk. Men det finns hopp! Flera organisationer runt om i världen kämpar för rättvisa, människors lika villkor och finns på plats när krisen slår till. Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. De samarbetar med omkring 30 organisationer i södra Afrika med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), mat- och markrättigheter samt naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. 

Exempelvis erbjuder deras partnerorganisation AMODEFA kostnadsfri sjukvård för människor på flykt, där risken för sexuellt våld, sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter, är extra hög. 

Church Land Programme, CLP, är en annan av Afrikagruppernas partnerorganisationer. De har efter sommarens extrema regnoväder och översvämningar på Sydafrikas östkust, där över 450 personer miste livet och över 80 personer än idag saknas, arbetat för att bygga upp bortdrivna samhällen och erbjuda skydd och mat till de drabbade. De har stöttat utsatta personer så de kan bygga upp sina liv igen – både fysiskt och psykiskt.

Afrikagrupperna sticker ut från många andra organisationer genom att de inte bedriver eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. ? arbetar inom tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. civilsamhället 

I 40 år har de kämpat tillsammans med sina partnerorganisationer för en rättvis och solidarisk värld. För att kunna fortsätta sitt viktiga arbete och långsiktig förändring behövs fler månadsgivare. Genom att bli månadsgivare är du med och stöttar organisationer i södra Afrika som gör skillnad – på riktigt.

Om Afrikagrupperna

• Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. 
• Afrikagrupperna bedriver inget eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. 
• Afrikagrupperna har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter.

Nästa artikel