Hon mördades när hon stod upp mot gruvbolaget

Fikile mördades brutalt i sitt hem. Orsaken? Hon stod upp för miljön och människornas rättigheter i KwaZulu-Natal, Sydafrika när gruvbolaget exploaterade marken invånarnas hem. 22 oktober 2020 sköts hon till döds i sitt hem.

2006 öppnade gruvföretaget Tendeles sin kolgruva i Somkhele i KwaZulu-Natal-regionen i Sydafrika. Sedan dess har minst 225 familjer tvingats fly och ytterligare 145 familjer står nu inför ett liknande öde.

När gruvbolag slår upp portarna i södra Afrika är det inte ovanligt att familjer och hela samhällen fördrivs från sin jord. Invånarna förlorar sina åkrar för vete och boskap, naturresurser försvinner och vattnet förorenas till följd av det giftiga utsläppet.

Det var precis det som hände invånarna i Somkhele, där Fikile bodde. Människor flydde eller blev kvar och förlorade sin mark och sitt levebröd. Det vatten som fanns kvar i Umfolozi floden kanaliserades mot gruvans vattenpumpar. 

Många oroade sig för hotet av ytterligare kolbrytning i grannområdet Fuleni och bildade därför Mfolozi miljörättsorganisationen (MCEJO). Under 2018 bekämpade MCEJO och flera invånare gruvbolaget Tendele i högsta domstolen med argumenten att företaget bedrev olaglig brytning av kol. Fastän anmälan inte lyckades fortsatte många kämpa mot gruvbrytningen. En av dem var Fikile.

På grund av tryck från invånare, dödshot och skrämsel undertecknades 2020 ett avtal med gruvan som krävde att invånarna drog tillbaka alla pågående rättsfall. Men Fikile vägrade. Det kom att kosta henne livet.

Fikile var en av två MCEJO-medlemmar som vägrade teckna avtalet med Tendelegruvan. Sex veckor senare sköts hon ihjäl.  Mordet på Fikile har ännu inte lösts. Inte heller har åtgärder vidtagits för att skydda andra miljö- och människorättsförsvarare. Afrikagrupperna har flera partnerorganisationer runt om i södra Afrika som dagligen kämpar för dessa orättvisor. Genom att bli månadsgivare kan du vara med och göra skillnad!

Om Afrikagrupperna

• Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. 
• Afrikagrupperna bedriver inget eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. 
• Afrikagrupperna har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter.

Nästa artikel