Undersökning visar: Mer än en tredjedel av unga saknar stöd i skolarbetet

I en färsk undersökning uppger 35 procent av svenska ungdomar att de saknar någon som stöder dem med läxor och skolarbete. En majoritet av skolbarnen sa att de behöver en stöttande omgivning och motivation för att lyckas i skolan – två saker som man storsatsar på hos Studybuddy.

Studybuddy ger det stöd eleverna saknar. Kickstarta det nya året med dem!

Ett studiestöd i vardagen är ingen självklarhet för en stor del av Sveriges ungdomar. I en undersökning gjord av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän frågade man 3000 svenska barn och ungdomar i åldern 14-24 år hur de upplever det stöd de får i samband med sina studier.

Hela 35 procent svarade att de saknar ett stöd i läxläsning och skolarbete. Undersökningen visade också på en oro inför framtiden hos ungdomarna då över hälften av deltagarna uppgav att de inte tror att unga kommer nå sina mål och bli det som de vill i livet.

Det här är något man försöker förebygga på Studybuddy. De erbjuder läxhjälp för alla åldrar och ofta handlar det om att ha en person som finns där som ett stöd i läxläsningen.

– Det handlar allt mer om att man vill ha hjälp med att strukturera upp studierna, så våra studybuddies bidrar med mycket mer än bara kunskap i ett visst skolämne, säger Jonas Larsson som är VD och grundare på Studybuddy.

Esmeralda Andersson har jobbat som studybuddy i tre år och hon menar också att det många gånger handlar om att helt enkelt finnas där som ett stöd.

– Även om man är duktig i skolan är det lättare att ta tag i saker om det är någon som sitter bredvid en. Vissa gånger hjälper jag inte ens till med så mycket kunskap, utan det är bara det att jag finns där och kan bolla idéer och tankar med eleven, säger Esmeralda Andersson.

Ur undersökningen framgår även hur viktigt ungdomarna tycker att ett gott självförtroende är för skolgången. 60 procent av de tillfrågade ansåg att självförtroende är viktigare än kunskap när det kommer till att lyckas och nå sina mål. Hela 73 procent ansåg dessutom att dåliga provresultat påverkar självförtroendet och därmed även prestationen i kommande prov.

Rebecca Rosenvinges son Vilhelm har fått hjälp av Studybuddy, främst i ämnena fysik och matematik, men även i hur han ska strukturera studierna. Resultatet av läxhjälpen har inte bara varit bättre betyg, utan även en märkbar förändring i självförtroende.

– De största framstegen ser vi i honom själv: Nu tycker han att det är roligt med de här ämnena och han har en helt annan självkänsla när det gäller fysik och matematik, säger Rebecca Rosenvinge.

En Studybuddy ger mycket mer än bara kunskap. Här kan du läsa mer om tjänsterna.

Nästa artikel