Tips: Så kan man som förälder stötta sitt barn i högstadiet

Det krävs inte bara en duktig lärare och en bra skola för en lyckad skolgång för ditt barn. Stödet hemifrån är ovärderligt för barn i alla åldrar, även när de blir äldre och kommer upp i tonåren. Så här kan du som förälder stötta ditt barn i högstadiet.

Studybuddy har hjälp för alla ämnen och för alla åldrar. Här kan du läsa mer om deras tjänster!

Ett stöd hemifrån är viktigt för elever, men ibland blir såklart tiden och kunskapen knapp. Alla föräldrar kanske inte kan hjälpa till i alla ämnen i den mån som behövs och då är det väldigt bra att kunna ta in professionellt stöd istället.

Det är här Studybuddy kan hjälpa till.

På läxhjälpsföretaget jobbar toppstudenter som vid sidan av studierna hjälper elever med skolarbete och struktur. Att ha närheten i ålder har visat sig vara ett stort plus för eleverna, då har de någon att se upp till och som förstår deras situation bättre. Här kan du läsa mer om deras tjänster.

Förutom ett utomstående stöd är det ändå viktigt med det vardagliga stödet från föräldrarna. Här är några tips på hur du som förälder kan stötta ditt barn.

1. Se till att ditt barn får tillräckligt med sömn
Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen sover tillräckligt om nätterna. Sömn är väldigt viktigt för att förbättra inlärningen och det kan vara särskilt viktigt att hålla koll på hos barn i högstadieåldern som gärna stannar uppe sent. Behovet av sömn är såklart individuellt, men de flesta lågstadieelever behöver 10 timmar sömn per natt och högstadieelever 9 timmar.

2. Visa intresse för barnets läxor
Håll koll på ditt barns schema så blir det även lättare att ha koll på läxorna – på torsdag är det matematik som gäller, tisdag engelska och så vidare. Då är det också lättare att planera in när barnet behöver hjälp och vem som bäst kan hjälpa till i just de ämnena.

Däremot ska man som förälder inte behöva känna att man är den som ska undervisa, men att bara finnas som ett stöd och visa intresse för barnets uppgifter gör redan mycket.

3. Håll kontakt med skolan för att följa upp hur det går för ditt barn
Att delta i skolans föräldramöten, utvecklingssamtal och annan aktivitet innebär inte bara att du som förälder har koll – det visar även för ditt barn att du är intresserad och engagerar dig i barnets skolgång.

4. Ta dig tid att besöka skolan
Gör gärna också besök på skolan där barnet går. Det ger dig som förälder en bra inblick i ditt barns vardag vilket underlättar när ni pratar om skolan där hemma. Mycket har nämligen ändrats sedan du själv gick i skolan och det kan vara intressant att se det med egna ögon för att förstå det bättre!

5. Engagera dig i barnets framtid och fritidsintressen
Det är inte bara det som kretsar kring skola som är viktigt. Visa intresse och engagemang även i andra saker som berör ditt barns liv, så som fritidsintressen och barnets framtidsplaner. Gör annat än läxor tillsammans och diskutera framtiden med varandra!

Studybuddy har pedagogiken och kompetensen: Ta hjälp av erfarna studybuddies och du kommer garanterat se resultat i barnets skolarbete.

Nästa artikel