Studybuddyn Christina: ”Vad eleven själv vill uppnå nedprioriteras i skolan”

Att ge elever stödet de behöver är en av de stora utmaningarna i skolan – men när tiden inte räcker till för att hjälpa alla, så får många klara sig på egen hand.
Då kan Studybuddy vara ett välkommet alternativ för att personliga målsättningar inte ska bli lidande.
– Det känns extremt skönt att fungera som det extra stödet och se till att eleven verkligen förstår och kan nå sina mål, säger studybuddyn Christina Nilsson.

Studybuddy erbjuder läxhjälp för alla åldrar och i alla ämnen.
Här kan du läsa mer och ta hjälp av toppstudenter!

Christina Nilsson har arbetat som studybuddy sedan i höstas. Hon har länge märkt av att eleverna, oavsett nuvarande betyg, sällan får det stöd som behövs i skolan.
– Lärarna har inte tid att hjälpa alla. Det är ofta stort ”betygsfokus” vilket leder till att så länge en elev klarar uppgifterna på provtillfället och når upp till det betyg läraren anser är okej, så är det bra, säger Christina Nilsson.

Detta leder i sin tur till att många elever blir oroliga.
– Vad eleven själv vill, att kunskaperna uppnås och verkligen lärs in på djupet, blir nedprioriterat, säger Christina Nilsson och fortsätter:
– Om vi levde i ett idealt samhälle skulle lärarna ha tid att verkligen se varje elev som en individ och anpassa sig efter dennes behov och mål. Nu lever vi tyvärr i en verklighet som innebär att detta inte sker.

Där kommer Studybuddy in i bilden. Den populära tjänsten erbjuder ett stöd i plugget så att varje elev får skräddarsydd hjälp utifrån sina egna behov och mål. Och hjälpen, den ges från toppstudenter på landets universitet.
– Att fungera som bollplank utöver att ge eleven mer tid för att förstå ämnena samt att nå sina mål, är en stor bonus, säger Christina Nilsson.

Framstegen brukar visa sig snabbt. Att sitta ner någon timme i veckan, och verkligen ha tiden att förklara och hjälpa med sådant som eleven inte förstått, kan göra större skillnad än vad man kan tro.
– ”Han förklarar jättekonstigt, du förklarar mycket bättre”, är uttryck jag har fått höra flera gånger. Även föräldrar brukar skriva att de och eleverna är nöjda med stödet jag ger och som Studybuddy erbjuder, säger Christina Nilsson.

Studybuddy erbjuder läxhjälp för alla åldrar och i alla ämnen.
Här kan du läsa mer och ta hjälp av toppstudenter!

Nästa artikel