Så har svenska elever presterat på nationella proven

Provresultaten är inte bara en chans att höja sitt betyg – de är också ett mått på hur svenska skolor står sig mot andra länder. Så här har de svenska elevernas resultat sett ut de senaste åren.

Här kan du läsa mer om hur Studybuddy kan hjälpa elever inför nationella proven.

Att nationella proven kan vara en väldigt stressig tid som elev känner de flesta igen. Förutom att behöva klara av ens vanliga skoluppgifter ställs man nu ytterligare på prov. Och det är inte alltid som det går så bra för eleverna.

Resultaten i nationella proven i matematik från 2013 var ett tydligt exempel på detta. Enligt Skolverket kunde man se att kunskapen i matematik gick ned ordentligt. Något som även stämde överens med det Pisa-resultat som rapporterades. De svenska 15-åringarna hade utvecklats sämst av alla 35 OECD-länderna när det gällde matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Men nya siffror från Skolverket visar att den trenden ändrats. Provresultaten har över tid stigit svagt uppåt och störst förbättring kan man se inom området läsförståelse.

Däremot kan man se att resultaten av de nationella proven skiljer sig åt när det gäller olika städer. Stockholms niondeklassare har exempelvis visat sig vara bättre än Göteborg och Malmö när det gäller matematik, svenska och engelska.

Något som hade kunnat vara till stor hjälp för många elever är möjligheten till extra studiestöd. Hos Studybuddy kan man få hjälp med sina studier av en person som nyligen varit i samma situation. Man har även chans att själv välja upplägg utifrån hur mycket hjälp man behöver.

Hanna Linn som pluggar teknisk fysik på civilingenjörsprogrammet på KTH, har tre års erfarenhet som studybuddy. Enligt henne kan det var svårt att veta hur man ska förbereda sig inför just ett nationellt prov.

– Jag minns att jag tyckte att jag hade förkunskaperna, men när jag väl skrev provet så förstod jag inte upplägget, berättar Hanna Linn

Hanna Linn har själv hjälpt många elever inför de nationella proven. Hon har märkt att ett intensivt upplägg, där eleven har mycket undervisning under en kortare tid, har fungerat väldigt bra. I dessa fall är det viktigt att först gå igenom hela den kurs där eleven vill ha hjälp, för att sedan öva på gamla prov.

När det blir tungt att på kämpa sig genom skolan kan det vara skönt med ett stöd utifrån.
Här kan du läsa om hur Studybuddy hjälper elever året runt och inför nationella proven.

Nästa artikel