Kickstarta nya skolåret: ”Gick från F till C på en termin”

Efter ett långt och välbehövligt sommarlov drar nu en ny termin igång.
Även om terminen är i startgroparna kan det vara en bra idé att redan nu ta tag i plugget.
Tack vare Studybuddy kan man få en personlig läxhjälpare som stöttar och hjälper en med skolarbetet under hela terminen.

Kickstarta den nya terminen: Studybuddy hjälper elever att bredda sin kunskap och nå sina mål.

– Jag hade en elev som låg på F-nivå. Vi pluggade ihop i ett halvår ungefär, och under den tiden lyckades eleven få ett C i slutbetyg, säger KTH-studenten Valeriy som arbetar som Studybuddy.

En viktig fördel med Studybuddy är att eleven får någon som fokuserar enbart på den och verkligen har tid att sätta sig in i elevens problem eller funderingar. Det gör att läxläsningen både blir enklare och det går snabbare att få hjälp.

Cajsa jobbar också som Studybuddy, hon berättar att elever som har svårt att nå högre betyg ofta har kunskapsluckor i grunderna.

– Om en elev ligger på C men egentligen vill nå A är det ofta luckor i grundkunskaperna som gör att eleven ligger kvar där stället för att klättra högre på betygsskalan.

När Cajsa jobbar med sina elever arbetar hon mycket med mål och delmål. Hon brukar dela upp terminen efter större prov, exempelvis kapitelprov i matematik, sedan efter mindre prov och läxförhör. För varje delmål sätts ett betygsmål upp.

– När vi sedan följer upp hur vi har pluggat inför varje prov och vilket resultat eleven fick hittar vi effektiva studiesätt och kan lättare förstå betyget eleven är på väg mot.

Alla Studybuddies är specialister på sina områden och utbildas inom pedagogik för att på bästa sätt kunna lära ut och stötta eleverna – oavsett om man vill nå målen eller toppbetyg. I tio år har Studybuddy hjälpt elever i alla åldrar till bättre studieresultat vilket har gjort dem till en av de mest erfarna aktörerna på svenska marknaden.

Få professionell och individuell hjälp av Studybuddy HÄR – från 365 kr/timme

Nästa artikel