Granskning av svenska skolorna: 80% ger inte tillräckligt stöd

Skolklasser i Sverige har blivit allt större genom åren.
Fler elever som behöver uppmärksamhet och stöd kan lätt resultera i att många halkar efter.
Det här visar även siffror från Skolinspektionen där många av skolorna misslyckas i att ge det rätta stödet.
Det finns däremot andra möjligheter att underlätta för eleverna.

Studybuddy möjliggör för extra stöd och uppmärksamhet till elever. Gör en intresseanmälan för deras tjänster idag!

Enligt granskningen som Skolinspektionen gjorde har 12 av 15 av skolor inte gett tillräckligt med extra stöd till elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. I rapporten undersöktes skolor i årskurs fyra, men man tror att rapporten kan ge en fingervisning över hur det ser ut på ett mer nationellt plan.

Den uteblivna hjälpen och stödet kan vara oroande för både föräldrar och elever, men det finns en lösning som kan vara avgörande. Genom att anlita professionell läxhjälp till sitt barn kan man alltså få den extra hjälp som krävs. Även om man har lätt för sig i skolan kan det vara bra att ha någon att bolla idéer med och som hjälper till med planering och motiverar.

Hos Studybuddy får man hjälp med läxor och motivation av erfarna studenter som har specialkunskaper i specifika ämnen. Att ha någon som hjälper till och fungerar som ett extra stöd är viktigt, speciellt för elever som har svårt att hänga med i skolans tempo.

Testa populära tjänsten här – från 365 kr/timme

Julian Skarp arbetar med läxhjälp hos Studybuddy några dagar i veckan och har sett stora framgångar hos de elever han har hjälpt. Att ha en personlig studybuddy gör att man blir sedd och förhoppningsvis vågar ställa de frågor man inte fått svar på i skolan.

– Fördelen är ju att man har en privat lärare att ställa frågor till. Att vi som hjälper dessutom är nära i ålder gör att eleverna kan relatera bättre och lyssnar bättre på oss, säger Julian Skarp.

Rebecca Rosenvinge är en nöjd kund hos Studybuddy. Hennes son Vilhelm behövde lite extra hjälp i fysik och matematik, när Studybuddy klev in såg de snabba resultat – både på betygen och i självförtroendet.

– De största framstegen ser vi i honom själv: Nu tycker han att det är roligt med de här ämnena och han har en helt annan självkänsla när det gäller fysik och matematik, säger Rebecca Rosenvinge.

Studybuddy erbjuder läxhjälp för elever i alla åldrar. De anlitar endast studenter med toppbetyg i sina ämnen – så att alla elever ska kunna få bästa möjliga läxhjälp.

Allt fler svenskar vänder sig till Studybuddy för professionell hjälp. Här kan du göra en intresseanmälan utifrån dina behov!

Nästa artikel