Så arbetar hemtjänsten med trygghet och säkerhet för sina kunder

När man har hemtjänst blir man mer beroende av andra människor. Att släppa in människor som man inte känner i sitt hem kan göra att man känner sig osäker och otrygg. Så här arbetar Vardaga med sina kundens trygghet och säkerhet i fokus.

Vill du veta mer om Vardaga hemtjänst? Kontakta den verksamhet som du är intresserad av och boka en fika! Klicka på den här länken.

Många som har hemtjänst är oroliga över att de inte ska känna igen hemtjänstpersonalen när de kommer. Det kan också kännas otryggt att lämna över sina hemnycklar när man inte känner sig säker på vem som har tillgång till dem. För Vardaga är det viktigt att deras kunder ska känna sig trygga och säkra. Därför arbetar de med säkerhet och trygghet som ledord.

För att man som kund ska kunna känna sig trygg med att välja Vardaga ger de till att börja med intresserade kunder en möjlighet att boka ett första förutsättningslöst möte. Vardaga kommer då hem till kunden för ett samtal.

En annan aspekt för att öka känslan av trygghet är att hemtjänstpersonalen alltid har arbetskläder på sig och bär med sig sin legitimation. Detta för att för att de ska vara lätta att känna igen. För att kunderna ska känna sig trygga med personalen så försöker Vardaga i största möjliga mån se till att kunderna alltid möter samma personal. Varje kund får en egen kontaktperson inom personalen som man lägger upp schema och rutiner med och som man alltid kan kontakta om man undrar något eller behöver hjälp.

För att kunna göra sitt jobb så smidigt som möjligt behöver hemtjänsten ha tillgång till kundernas hemnycklar. När kunden lämnar över sina nycklar får man alltid en nyckelkvittens och nycklarna förvaras sedan i ett digitalt nyckelskåp på Vardagas kontor.

– Vi har digitala nyckelskåp som gör att endast de som ska ha behörighet till kundens nycklar får tillgång. Vi kan också se vilken medarbetare som tagit ut vilken nyckel, berättar Dennis Selsborg Regionchef på Vardaga.

För den som bor i Stockholm är det lätt att välja Vardaga som hemtjänstföretag. Börja med att klicka på länken nedan och boka in ett möte. Vardaga kommer gärna förbi med fika och berättar om sin verksamhet.

Vill du välja Vardaga som ditt hemtjänstföretag? Klicka på den här länken för att kontakta din närmaste verksamhet.

Nästa artikel