Regionchefen: ”Varje möte ska bjuda på lyhördhet och omtänksamhet gentemot den enskilda”

I Stockholm finns det många hemtjänstutförare att välja mellan. Det kan vara svårt att veta vilka man ska välja. Vardaga är hemtjänsten som ligger i topp i de stadsdelar de arbetar – både bland kunder och personal.

Att ligga i topp är inget som kommer utan ansträngning. Vardaga arbetar aktivt för att nå den position de har. De vet att värdesätta sina kunder och sin personal och får därför fina betyg både vad det gäller kundnöjdhet och medarbetarengagemang.

Att personalen ska trivas är något som Vardaga lägger mycket tid och kraft på – att introducera alla medarbetare och se till att de trivs, utvecklas och vill stanna kvar är en av framgångsfaktorerna. Det ska alltid finnas tydliga rutiner och stöttning från verksamheten så att personalen kan vara trygg i att hantera alla olika situationer som kan uppstå. Att personalen känner sig säkra i sin roll är viktigt för att de ska kunna ge bästa möjliga omsorg i varje möte.

– Tydliga rutiner ger en känsla av sammanhang för medarbetarna och gör att man istället kan fokusera på det viktigaste – bemötandet gentemot kund, säger Dennis Selsborg regionchef på Vardaga hemtjänst.

Han fortsätter:

– Varje möte ska bjuda på lyhördhet och omtänksamhet gentemot den enskilda, säger Dennis.

 Att välja Vardaga som sin utförare är enkelt. Man kan börja med att boka in ett möte för att själv bilda sig en uppfattning, sedan kontaktar man sin biståndshandläggare på kommunen för att göra sitt val. Klicka på länken längst ner i artikeln för att kontakta Vardaga.

Det lokala ledarskapet inom verksamheten är starkt och finns till för att stötta omvårdnadspersonalen i deras jobb.

— Inom Vardaga finns det egentligen bara två jobb – det viktigaste jobbet är det som vår omvårdnadspersonal gör ute hos kund. Det andra jobbet är det som vi runt omkring har – vi är till för att underlätta för vår personal och säkerställa att personalen har bra förutsättningar att ge bra kvalitet till kunden.

Dennis fortsätter:

Vi har skapat en bra struktur för hemtjänsten. Medarbetarna är trygga och vi ser till att vi alltid har rätt medarbetare hos rätt kund och ger rätt information i rätt tid.

Och visst har Vardagas arbetssätt gett effekt:

– Vad det gäller kundnöjdhet ligger vi i topp i alla kommuner och stadsdelar där vi finns.

Om man är intresserad av Vardaga som utförare kan man enkelt ta kontakt med dem genom länken nedan. Då kan man boka ett möte för att ta reda på mer.

Vill du veta mer om Vardaga hemtjänst? Kontakta den verksamhet som du är intresserad av och boka en fika! Klicka på den här länken.

Nästa artikel