Fördelarna många missar – därför bör man göra vårdval

Det kan ibland vara svårt att se varför man ska vara listad på en specifik vårdcentral.
Men faktum är att det bara finns fördelar med att lista sig för att få en tryggare och i förlängningen även bättre vård.
Här är några av fördelarna med att göra ett aktivt vårdval, och att välja Capio som din vårdgivare.

Lista dig hos Capio och ta del av alla fördelar

När vårdvalet infördes 2010 ledde det till att folk fick möjlighet att själva välja vilken vårdcentral man ville gå till samt tillhöra. Antalet patientbesök blev snabbt fler, och detsamma gällde antalet vårdcentraler.

Trots detta är det fortfarande många som inte har gjort något aktivt val kring vilken vårdcentral man vill tillhöra. I vissa regioner sker denna ”listning” automatiskt, men allt som oftast är det ett aktivt val man måste göra som patient.

Vid en första anblick kan valet verka onödigt, men det finns stora fördelar med att till exempel lista sig på någon av Capios vårdcentraler.

  • Få en bättre planerad vård
    Som listad hos Capio blir det lättare för vårdgivaren att få en överblick rörande ens sjukdomshistorik, för att på så sätt planera den framtida vården på ett så bra sätt som möjligt.
  • Träffa din ”husläkare” vid varje besök
    Att besöka sjukvården är något som alla har olika känslor inför. Men en känsla som många delar är tryggheten i att träffa samma person varje gång man behöver hjälp. När man listar sig hos Capio kan man lättare bokas in hos samma läkare vid varje besök, och läkaren har i sin tur en tydligare bild över ens sjukdomshistorik.
  • Förbättra sjukvården med ditt val
    För varje patient som listar sig får din vårdgivare ersättning från regionen, vilket i förlängningen leder till att vårdgivaren ges möjlighet att förbättra vården som patienterna erbjuds. Som en följd av detta utvecklas verksamheten, och idag menar 96,5 procent av Capios patienter att de blir bemötta med medkänsla och omsorg. Valet man gör när man listar sig leder med andra ord till att du kan ta del av en bättre sjukvård på din egen vårdcentral.

Redan idag är var tionde svensk listad på en av Capios vårdcentraler, och i Stockholm finns man på hela 31 ställen. Men ett besök på en vårdcentral är inte det enda tillvägagångsättet när man behöver söka vård. Capio erbjuder vård både via chatt- och videosamtal med läkare – något som 94 procent av patienterna i Stockholm var nöjda med, och kunde rekommendera till andra.

Klicka på länken här nedan och bidra till en bättre sjukvård – välj Capio som din vårdgivare.

Lista dig hos Capio och ta del av alla fördelar

Nästa artikel