Så gör Sveriges bistånd skillnad för klimat och rättvisa

Det svenska biståndet är världsledande och rankas högt i jämförelser med andra länder. Biståndet gör skillnad för miljoner människor runt om i världen, men vad går pengarna till rent konkret och vad skulle hända om vi i Sverige minskar vårt bistånd?

Bistånd handlar i grunden om att rikare länder delar med sig till fattigare för att minska orättvisorna i världen. Och det funkar. Sedan 1990 har fattigdomen i världen halverats – en otrolig utveckling som inte hade varit möjlig utan globalt samarbete.

Sverige har en lång historia av att ge internationellt bistånd till de mest behövande. För oss som bor i Sverige kan biståndet och resultatet av det verka ganska osynligt, men för de som får ta del av det gör varje krona skillnad. Pengarna finansierar satsningar inom många olika områden som alla bidrar till ett bättre liv för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Under 2021 bidrog det svenska biståndet bland annat till att:
6,3 miljoner människor fick tillgång till vatten genom soldrivna vattenpumpar
32,7 miljoner fler barn, i främst konfliktdrabbade länder, kunde gå i skolan
216 000 personer fick tillgång till förnybar el i stora delar av Afrika
880 människorättsförsvarare och journalister sattes i säkerhet i Afghanistan
40 000 personer i Guatemala, de flesta urfolkskvinnor, kunde försörja sig på lokala marknader
12 000 flickor i Etiopien som utsatts för könsstympning fick vård

Biståndsorganisationen Diakonia är en av de aktörer som bedriver projekt som finansieras av biståndet och trots att utvecklingen går framåt på många områden ser de att biståndet behövs mer än någonsin. De senaste årens krig och utdragna konflikter, pandemi, cykloner, översvämningar, torka och matbrist har bidragit till att mer än 291 miljoner människor behöver akut humanitärt stöd för att klara sig.

Samtidigt höjs röster inom politiken för att minska det svenska biståndet. Effekten av det skulle bli att Sverige, ett av världens rikaste länder, låter de allra fattigaste betala notan. Därför kämpar Diakonia för att vi ska behålla svenskt bistånd på en procent av BNI.

Vill du vara med i kampen? Skriv på Diakonias namninsamling!

Diakonias namninsamling är en del av CONCORD Sveriges upprop för att rädda biståndet. Alla namnunderskrifter kommer lämnas över till samtliga riksdagsledamöter efter höstens val.

Nästa artikel