Därför borde alla ge ett bidrag till Scouterna

Barn som lär sig göra upp en eld. Ungdomar som får planera och åka på läger tillsammans. Kunskap om skog och överlevnad. Men också ökat självförtroende och bättre psykisk hälsa. Visste du att Scouterna är så mycket mer än att lära sig göra upp en eld? Barn som är med i Scouterna får faktiskt bättre förutsättningar i framtiden. Här nedan har vi listat några häftiga saker som Scouterna bidrar till!

1. Bättre psykisk hälsa nu
190 000 barn mår psykiskt dåligt, enligt Folkhälsomyndigeten. Många av de barn som inte trivs i skolan trivs däremot i Scouterna. Genom att vara med i Scouterna får barn en gemenskap, en meningsfull fritid och bättre självkänsla och självförtroende.

2. Bättre psykisk hälsa i framtiden
Att vara med i Scouterna gör inte bara skillnad här och nu. Före detta scouter löper faktiskt lägre risk att utveckla ångest och andra psykiska besvär när de når medelåldern.

3. Minskar utanförskap
Vill du minska utanförskapet i samhället? Scouterna står upp för inkludering, mångfald och allas lika värde. Det innebär att barn med olika bakgrunder får möjlighet att möta och lära känna varandra.

4. Lär alla demokrati
Just nu är Scouterna viktigare än någonsin. I skolan får barn lära sig om demokrati, men i Scouterna får de utöva demokrati. I små grupper får barnen själva välja och rösta fram vad de ska göra det kommande året. Barnen är alltid delaktiga i beslut som tas och får tidigt lära sig att påverka och ta ansvar. Genom att ge ett bidrag till Scouterna får Sverige fler barn och unga som kan göra skillnad och förändra världen. Barnen blir helt enkelt mer aktiva samhällsmedborgare.

5. Klimathjälte
Genom att skänka en gåva till Scouterna bidrar du också till en bättre och mer hållbar framtid. I Scouterna lär sig barn om hur vi bäst tar hand om vår jord och hur vi lever på ett hållbart sätt. Ju fler barn som är med i Scouterna, desto fler miljökämpar kommer det finnas i Sverige.

6. Utbildar framtidens ledare
I Scouterna får barnen tidigt lära sig att ta ansvar och leda utifrån ett värdebaserat ledarskap. Visste du att barn som är med i Scouterna har 17% större sannolikhet att visa ledaregenskaper? Barn som varit med i Scouterna är dessutom bättre på att arbeta i team.

7. Utvecklar empati
Scouterna handlar mycket om inkludering. Här får man lära sig att alla är välkomna, vilket också syns i scouters beteende. Faktum är att barn som varit med i Scouterna är mer empatiska än barn som inte varit med i Scouterna. Scouter har hela 19% högre chans att utveckla sin emotionella intelligens.

Vill du vara med och bidra till en bättre värld? Till ett samhälle där alla accepteras och vi lär unga påverka och ta ansvar? Ge en gåva redan idag för att stötta Scouterna och deras viktiga arbete!

Fakta:
National child Development study 1958-, publicerad I Journal of Epidemiology and Community Health 2016.
The Scout Association’s Impact Report 2017, scouts.org.uk
Skolbarns hälsovanor 2017/2018, Folkhälsomyndigheten

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel