Regler och villkor

Villkor

Dessa villkor gäller för deltagande i Tyska Turistbyråns julkalender 2023 som arrangeras av Tyska Turistbyrån AB, org.nr 556217-5181. Genom att delta godkänner du dessa villkor. Deltagande är helt kostnadsfritt.

Deltagarna kommer att ha möjlighet att öppna en lucka på julkalenderns webbplats alla dagar under perioden 1 december 2023 till 24 december 2023. Deltagandet sker genom att öppna sidan för julkalendern och sedan klicka på den aktuella luckan.

Bakom luckorna döljer sig icke-bindande erbjudanden, rabatter, tips och i vissa fall tävlingar som sponsras av Tyska Turistbyrån AB:s samarbetspartner (i följande kallad för ”Sponsorer”).

Deltagande

För att delta i tävlingen är det nödvändigt att, under perioden för deltagande, ange sin e-postadress och lämna in svaret på tävlingsfrågan samt en motivering varför du ska vinna. Perioden för deltagande sträcker sig från 0:00 till 23:59 på tävlingsdagen.

Endast ett inskickat bidrag per deltagare och dag kommer att tas med i tävlingen. Varje deltagare får bara delta en (1) gång per person i respektive tävling. Det är förbjudet att använda flera e- postadresser för att öka chanserna att vinna.

Deltagande i tävlingen är kostnadsfritt.

Behörighet

Deltagande i julkalendern samt de relaterade tävlingar är öppen för alla som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Om en deltagare har begränsad rättshandlingsförmåga krävs samtycke från hens juridiska ombud. Anställda vid Tyska Turistbyrån AB och/eller Sponsorer samt deras närstående får inte delta.

Dessutom förbehåller sig Tyska Turistbyrån AB rätten att utesluta personer från deltagande efter eget omdöme om det finns motiverade skäl, till exempel i händelse av

  1. (a)  manipulation i samband med tillgång till eller genomförande av tävlingen,
  2. (b)  brottmotdessavillkor,
  3. (c)  orättvist beteende eller
  4. (d)  falsk eller vilseledande information i samband med deltagande i tävlingen.

Tävlingsbidrag

Bidragen till tävlingar får inte strida mot gällande lag. Deltagaren ansvarar på samma sätt för att det inlämnade bidraget inte gör intrång i annans upphovsrätt eller på annat sätt kränker annans rätt. Tyska Turistbyrån AB och dess Sponsorer har inget ansvar för tävlingsbidrag som strider mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från deltagande i tävlingen.

Vinst och fastställande av vinnaren

Vid en tävling i samband med julkalendern kommer en mer detaljerad beskrivning av de priser som kan vinnas att tillhandahållas direkt på tävlingsdagen via julkalenderluckan. Vänligen beakta att ytterligare specifika villkor för deltagande från Sponsorer kan tillkomma.

Vinnaren utses baserat på rätt svar på tävlingsfrågan och motiveringen. Vinnaren kommer att bli kontaktad av Tyska Turistbyrån AB senast den 15 januari 2024 via ett separat e-postmeddelande.

Vinsten kommer endast att överlämnas till vinnaren eller till det juridiska ombudet för en vinnare med begränsad rättshandlingsförmåga. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för eventuell skatt eller skyldigheter kopplade till vinsten.

Eventuella ytterligare kostnader i samband med att vinsten tas i anspråk ska bäras av vinnaren.

Om vinnaren inte svarar inom två (2) veckor efter att ha blivit ombedd att göra det, kan vinsten komma att överföras till en annan deltagare.

Behandling av personuppgifter

Deltagande i de tävlingar som är del av julkalendern kräver tillhandahållande av personuppgifter. Deltagaren försäkrar att den information som lämnas, i synnerhet förnamn, efternamn och e- postadress, är korrekt och fullständigt.

Tyska Turistbyrån AB behandlar deltagarnas personuppgifter uteslutande i syfte att genomföra tävlingen och i samband med dess utförande. Uppgifterna kommer att behandlas med största sekretess i syfte att fördela vinsten och kommer endast att vidarebefordras till respektive sponsorer eller vinstutförare om detta är nödvändigt.

I händelse av vinst samtycker vinnaren till att hens för- och efternamn och priset offentliggörs i de reklammedier som används av Tyska Turistbyrån AB, inklusive nyhetsbrevet. Detta inkluderar offentliggörande av vinnaren på Tyska Turistbyrån AB:s sociala medieplattformar.

Deltagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallelsen måste skickas skriftligen till Tyska Turistbyrån AB:s kontaktuppgifter som anges i avsnittet Kontakt på julkalenderns sida. När samtycket har återkallats kommer deltagarens personuppgifter som har samlats in och lagrats att raderas omedelbart.

Oberoende av detta kommer deltagarnas personuppgifter, förutom i samband med publiceringen av vinnaren, att raderas utan förfrågan efter att tävlingen har slutförts, såvida detta inte krävs enligt lagstadgade lagringstider, i synnerhet med avseende på efterlevnad av skatteregler.

Övrigt

Tyska Turistbyrån AB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller ändra julkalendern och de relaterade kampanjer och tävlingar utan varsel.

Regler och villkor SJ

Tävlingsvillkor Vem kan tävla

Deltagare i tävlingen måste vara fyllda 18 år.

Vinster

Resa tur och retur i sovkupé med SJ EuroNight Stockholm – Hamburg eller Berlin för 2 personer (värde 8 700 SEK). Gäller till och med den 1 december 2024.

Vinnaren meddelas per e-post senast den 15 januari 2024. Vinnaren kan komma att publiceras i SJ:s medier med för- och efternamn samt postort.
Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, annan ersättning eller överlåta vinsten till annan person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. SJ AB ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.

Personuppgifter

När du deltar i en tävling kommer SJ att samla in personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som SJ behandlar om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.sj.se/dataskydd om hur SJ hanterar dina personuppgifter och för vilka syften, samt information om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter. Information om nattåget till Hamburg/Berlin: https://www.sj.se/sv/reseinfo/sj-euronight.html

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, annan ersättning eller överlåta vinsten till annan person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. SJ AB ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.

Om Deutsche Zentrale für Tourismus och Tyska Turistbyrån:

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistorganisation med huvudkontor i Frankfurt am Main.
DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av det federala ministeriet för ekonomi och klimatåtgärder och finansieras av ministeriet i enlighet med ett beslut som fattats av den tyska förbundsdagen.

DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT har representationer i 25 länder som den förvaltar från sitt huvudkontor i Frankfurt.

Tyska Turistbyrån AB med säte i Stockholm representerar Tyskland som turistland i Sverige, enligt avtal med Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.

Kontakt:

Tyska Turistbyrån AB (Deutsche Zentrale für Tourismus)
c/o Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104

SE-102 52 Stockholm

[email protected]

Julkalendern är en produkt från Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT), Beethovenstraße 69, 60325 Frankfurt/Main, Tel. +49 (0)69 974640, [email protected]
Föreningen Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT), företräds av styrelsen Petra Hedorfer och Stephanie Heidenreich. Föreningen är registrerad i föreningsregistret hos Amtsgericht Frankfurt am Main, under registreringsnr. 5190. Momsregistreringsnummer: DE 114 234 956

Nästa artikel