Så kan vi minska riskerna för framtida pandemier

Vi människor har hamnat i obalans med naturen, vilket har lett till ständiga utbrott av pandemier världen över. Den situation vi befinner oss i kommer kanske bli vår vardag om vi inte förbättrar vår relation till naturen nu.

Den pågående pandemin är en allvarlig signal på att vårt konsumerande levnadssätt inte fungerar. Vad konsekvenserna av covid-19 blir har vi ingen aning om ännu, men det vi vet är att vi måste agera nu för att inte hamna här igen.

Över 70 procent av alla nya sjukdomar världen över är zoonoser, alltså sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Många av de senaste årens utbrott är just zoonoser, såsom covid-19, zika och ebola.

Risken för zoonoser är högre än någonsin på grund av vårt ökande tryck på naturen. Uppskattningsvis finns det ytterligare 1,7 miljoner oupptäckta virus hos däggdjur och fåglar, varav upp till 827 000 kan ha förmågan att infektera människor.

Var med och bidra till WWFs viktiga arbete – bli fadder idag!

Markomvandling bidrar till zoonoser

Det är inte ovanligt att zoonoser uppkommer vid handel med vilda djur. Från fångsten av djur i skogen och via transport till marknader finns risk att virus eller andra smittoämnen hoppar över till våra tamdjur eller oss människor.

Men att stoppa handeln med vilda djur kommer inte räcka för att förhindra pandemier, enligt WWF. En annan viktig faktor till att zoonoser uppstår är nämligen att vi förstör för mycket natur, som sedan omvandlas till jordbruk.

Under de senaste 30 åren har 178 miljoner hektar skog avverkats. Varje år förloras cirka 10 miljoner hektar skog till jordbruk och annan markanvändning. Det bidrar till att människor, tamdjur och vilda djur måste samsas på en allt mindre yta och leva närmare inpå varandra, vilket gör att riskerna för zoonoser ökar.

Agera nu – här kan du vara med och stötta WWFs arbete för att minska risken för framtida pandemier!

Det är mer tydligt än någonsin att vår hälsa hänger ihop med djurens och naturens hälsa. Det vi kan göra för att stoppa framtida pandemier handlar enligt WWF om att vi måste gå över till ett hållbart jordbruk, skydda mer natur och förbjuda tjuvjakt och illegal handel med vilda djur. Dessutom är kostnaderna för att förhindra en pandemi mycket lägre jämfört med de enorma kostnader som uppstår under och efter en pandemi.

Genom att stötta WWFs arbete hjälper du till att skapa en framtid där människan och naturen lever i harmoni med varandra. Bli fadder hos WWF idag!

Nästa artikel