Orangutanger tvingas fly när regnskogen brinner – nu måste skövlingen stoppas

Rapporter om regnskogar som brinner dyker allt oftare upp i nyhetsflödet. Bränderna blir fler och större och de förstör både klimatet och ekosystemen. Dessutom förlorar miljontals djur sina hem. När regnskogen brinner tvingas orangutangerna fly och många andra arter drabbas på samma sätt.

Förra året var ett rekordår för bränder och bland annat bränderna i Amazonas fick stor global uppmärksamhet. Men detta år ser ut att bli ännu värre. I april i år hade antalet bränder världen över ökat med 13 procent jämfört med året innan.

Det allt varmare och torrare klimatet bidrar till det ökade antalet bränder, men faktum är att drygt 7 av 10 bränder är direkt kopplade till mänsklig aktivitet. I tropiska och subtropiska områden är bränning av marken vanlig när man röjer för oljepalmplantager eller betesmarker. Dessa bränder sprider sig ofta, eftersom man tappar kontrollen över dem.

Många skogsbränder är helt naturliga och till exempel i nordliga skogar har det alltid brunnit. Dessa ekosystem klarar av mindre bränder, men på andra ställen i världen, såsom i tropiska regnskogar, är bränderna totalt förödande för miljön. De våta områdena har aldrig tidigare brunnit och är inte heller anpassade för att brinna. Varken växter eller djur klarar av det.

Vill du vara med och göra skillnad? Bli fadder idag!

Orangutangens hem förstörs

Regnskogen är otroligt rik på biologisk mångfald och hem åt hälften av världens landlevande arter. Men många av dessa djur tvingas fly när bränderna kommer för nära och det är inte alla som överlever.

Orangutangen är en av alla arter som hotas av skogsbränderna. De finns på öarna Sumatra och Borneo och trivs bäst uppe bland regnskogens trädtoppar. Bränderna är ett stort hot mot orangutangen och i de kraftiga bränderna 1997 brändes många orangutanger ihjäl. WWF uppskattar att så mycket som 10 miljoner hektar skog brann ner då och att en tredjedel av Borneos orangutanger dog.

Även idag är bränderna ett stort hot mot orangutangerna. Trots att orangutangen är ett djur som rör sig snabbt och kan fly från elden, så påverkas den av den giftiga röken. Och för varje hektar regnskog som försvinner, så försvinner även dess livsmiljö. Över 60 procent av orangutangens habitat i Sydostasien har förstörts under de senaste 40 åren.

Så kan du göra skillnad

Eftersom den största andelen bränder orsakas av människor, så betyder det att det finns en lösning. Det går faktiskt att stoppa bränderna. Genom att hejda avskogningen kan man stoppa bränderna redan innan de bryter ut.

WWF vet vad som måste göras. Genom att bli fadder bidrar du till det viktiga arbetet att stoppa skövlingen och bekämpa skogsbränderna. Tillsammans kan vi rädda världens regnskogar.

Hjälp orangutangerna – bli fadder hos WWF nu!

Nästa artikel