Hälften av planetens regnskogar har försvunnit på bara 100 år – så kan du göra skillnad

Regnskogen är livsviktig för hela vår planet, men ändå försvinner en yta som motsvarar 40 fotbollsplaner varje minut. Läget är akut och om ingenting görs nu riskerar regnskogarna att försvinna helt.

Genom att bli fadder hos WWF bidrar du till arbetet att rädda regnskogen.

Vill du vara med och göra skillnad? Bli Regnskogsfadder idag!

Regnskogar är kanske den mest hotade livsmiljön på jorden på grund av att den skövlas för att användas till annat, såsom oljepalmsplantager eller betesmarker. På bara 100 år har hälften av planetens regnskogar försvunnit i en oroväckande snabb takt.

Men varför är regnskogarna så viktiga för oss och vår planet? Här är 3 viktiga skäl.

1. Biologisk mångfald

Tropiska skogar är rika på biologisk mångfald. Här finns gigantiska träd, färgglada fåglar, olika sorters däggdjur och miljontals insekter. Trots att regnskogarna endast täcker 7 procent av jordens landyta, så hittar man hälften av världens landlevande arter här. Arter som inte har någonstans att ta vägen när regnskogen förstörs.

2. Viktiga för klimatet

Regnskogarna reglerar temperatur, väder och vind – och hjälper till när extremväder drabbar planeten. Skogarna kyler ner och påverkar hur mycket och var det regnar. De agerar även översvämningsskydd genom att suga åt sig mängder av vatten som avges långsamt.

Dessutom fångar träd och växter i regnskogarna upp stora mängder av den koldioxid som vi människor släpper ut. Men när regnskogen skövlas ökar också mängden koldioxid som släpps ut och det får förödande konsekvenser för vårt klimat.

3. Människor och förnödenheter

Det är inte bara djuren som blir utan hem när regnskogen förstörs. Runt 300 miljoner människor bor i dag i världens skogar och många av dem i just regnskogen.

Regnskogen bidrar även till ingredienser i många av de mediciner som finns tillgängliga i dag. Dessutom kommer mängder med livsmedel från regnskogen, till exempel kaffe, bananer, kakao och avokado.

Agera direkt – bli Regnskogsfadder och var med och rädda regnskogen!

Att regnskogen är värdefull för oss råder det ingen tvekan om. Och det är fortfarande möjligt att rädda den om vi agerar nu.

WWF arbetar med att rädda regnskogen genom att jobba med lokalbefolkningar och myndigheter för att stoppa illegal avverkning, skydda stora skogsområden och återskapa förstörda skogar.

Som Regnskogsfadder hos WWF är du med och stöttar organisationens viktiga arbete.

Nästa artikel