Akuta läget: Populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat dramatiskt på mindre än 50 år

På mindre än 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur i genomsnitt minskat med hela 68 procent, enligt en ny rapport från WWF. Det är chockerande siffror som inte bara är en katastrof för djuren, utan för hela mänskligheten. Det är dags att agera nu.

Gör skillnad! Bli fadder idag och stötta WWFs livsviktiga arbete för en levande planet.

Att människor lever över naturens tillgångar är inget nytt. I dag lever vi som om vi hade 1,6 planeter till förfogande – en följd av att världen förändrats.

Under de senaste 50 åren har jordens befolkning fördubblats, den globala handeln och konsumtionen ökat och allt fler flyttat till städer. Det leder till en överexploatering av naturresurser.

Vi har omvandlat mark och skövlat skog, vilket förstört arters livsmiljöer. Under lång tid har vi fiskat ut haven och jagat för mycket. Det är huvudorsakerna till varför mångfalden av liv på jorden nu minskar drastiskt.

Populationer av ryggradsdjur har minskat

Årets Living Planet Report från WWF visar på en genomsnittlig minskning på 68 procent för världens populationer av ryggradsdjur, alltså fåglar, fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur. Det är skrämmande statistik och ett tydligt tecken på att något måste göras. Och det måste göras nu.

Förlusten av djur och natur måste stoppas, eftersom de är helt avgörande för människans existens. Hur populationer av arter utvecklas är ett mått på hur naturen mår och den nedåtgående kurvan visar tyvärr vilket håll vi går mot.

Tropiska områden värst drabbade

Allra värst drabbat är tropiska områden, såsom Sydamerika, Centralamerika och Karibien, där populationerna minskat med hela 94 procent.

Men även i Sverige kan vi se att den biologiska mångfalden har påverkats. Avverkningen av skog och igenväxning av jordbrukslandskap är de största hoten för Sveriges arter. I år är 21,8 procent av svenska arter rödlistade, jämfört med 19,8 procent för fem år sedan.

Vi kan inte vänta längre med att agera. Både länder och företag måste ta sitt ansvar, men även du och jag kan göra skillnad.

Ditt stöd behövs

Genom att bli fadder hos WWF hjälper du till att bevara vår planet och skapa bättre förutsättningar för djur och natur.

WWF arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen och skyddar de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten. Och de behöver ditt stöd för att kunna fortsätta med sitt livsviktiga arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Agera nu – bli fadder hos WWF och var med och rädda planeten!

Nästa artikel