4 saker du som patient eller anhörig behöver veta om MS

Publicerat: 2022-24-5

Omkring 20 000 personer i Sverige lever med MS och varje år diagnostiseras ungefär 1 000 nya personer med sjukdomen. Här är 4 saker för dig som patient eller anhörig om den autoimmuna sjukdomen.

För patienter och anhöriga: Få fler tips på hur du kan ta hjälp av vården. MS-patienter ska inte behöva lida i onödan!

1. Därför är fysisk aktivitet viktigt
Tidigare gavs personer med MS rådet att inte anstränga sig fysiskt för mycket, men i dag är forskare överens: det finns stora hälsovinster att hämta för MS-patienter som är fysiskt aktiva. Vetenskapliga studier visar att fysisk aktivitet och träning vid MS kan bidra till bättre kondition och hjälpa mot trötthet. Gång och balans kan också bli bättre och musklerna smidigare och starkare. Med andra ord kan träning bidra till att minska de symptom som gör att många inte tränar.

2. Speciella vaccinrekommendationer
Vid MS är sjukdomsmodifierande behandlingar vanliga. Sådana behandlingar stör immunsystemet vilket gör att man inte alltid kan bygga upp något skyddande immunsvar av vaccination. Därför finns specifika rekommendationer för MS-patienter när det gäller vaccination, till exempel att man aldrig ska ta levande vaccin om man står på en immunmodulerande behandling. Ta upp ämnet med din läkare för att få alla råd och rekommendationer kring vaccination.

3. Infektionsrisk för MS-patienter
Det finns få populationsbaserade studier som undersökt incidensen av olika infektioner under de första åren efter en MS-diagnos. En svensk kohort-studie visade att MS-patienter har en något ökad risk för att få infektioner jämfört med friska individer, både före och efter MS-diagnos. Totalt inkluderades 6 602 MS-patienter som jämfördes med 61 828 friska individer. Resultatet som bygger på nationella registerdata visade en förhöjd infektionsrisk året innan en patient fick sin diagnos, och även under de kommande fem åren. Det gällde framför allt infektioner i njurar och urinvägar. De immunmodulerande läkemedel som används för att hindra ny MS-inflammation påverkar immunförsvaret och medför i sig en viss ökad risk för infektioner. Vidare forskning behövs för att utforska infektionsrisken för MS-patienter över lång tid.

4. Prata med läkare om återkommande symtom
Den som har MS har rätt att få information och vara delaktig (när det går) i beslut om allt från behandling, rehabiliteringsalternativ och psykologiskt stöd. Har man till exempel återkommande symtom, som regelbundna infektioner i luftvägar eller urinvägsinfektion, är det viktigt att prata med sin läkare. Det kan kännas skönt att veta att läkaren till exempel ser över behandlingsalternativ för att få bukt med problemen.

För patienter och anhöriga: Få fler tips på hur du kan ta hjälp av vården. MS-patienter ska inte behöva lida i onödan!

Biogen-168572 Maj 2022.

Nästa artikel