Så mycket höjdes naturvetares löner under 2021 – bransch för bransch

Naturvetares löner ökar i högre takt jämfört med arbetsmarknaden i stort – det visar fackförbundet Naturvetarnas årliga löneenkät.
Men hur ser det ut i just din bransch?
Här kan du läsa mer om det senaste årets löneutveckling inom life science, miljö, livsmedel och lantbruk, djursjukvård, skog och digital sektor.

Under 2021 höjde Naturvetarnas medlemmar sina löner med i snitt 3,8 procent, vilket kan jämföras med snittet för hela samhället som ligger på 2,8 procent. Det står klart när förbundet presenterar rykande färsk lönestatistik.

De som haft allra bäst löneökning under året är de som arbetar inom gruv- och mineralnäringen samt naturvetare inom matematik, statistik, fysik och teknik. Läs vidare för en sammanfattning av löneläget inom just din bransch!

Naturvetarna kan din bransch – bli medlem för att hålla dig uppdaterad om löneläget och dina framtidsutsikter. Läs mer här.

Life Science
Inom life science ökar lönerna i hög takt jämfört med hela den svenska arbetsmarknaden. Under 2021 steg lönerna med i snitt 4,5 procent för Naturvetarnas medlemmar i branschen. Störst ökning hade de som jobbar inom privat sektor – hela 5,5 procent.

Ökningen under 2021 är högre än snittökningen inom life science under de senaste tretton åren och Naturvetarna ser att sektorn kommer att fortsätta växa i Sverige. Många företag räknar med att anställa fler under de kommande åren och antalet life science-bolag ökar.

Miljö
Naturvetare inom miljösektorn hade också en bättre löneutveckling än arbetsmarknaden i stort under 2021. Snittökningen för branschen var 3,3 procent och miljökonsulter utmärker sig som yrkesgruppen med störst ökning – 5,2 procent.

Det mesta tyder på att miljösektorn kommer sysselsätta allt fler naturvetare framöver och att efterfrågan framför allt kommer vara stor på medarbetare med forskarutbildning och digital kompetens.

Vill du få full tillgång till den senaste lönestatistiken för din bransch? Bli medlem i Naturvetarna idag och få koll på löneläget inom just ditt område.

Digital sektor
Med en genomsnittlig ökning på 4,4 procent är digital sektor en av de branscher där naturvetare haft störst löneökning under 2021. Allra bäst var utvecklingen för Data-/IT-specialister samt Mjukvaruutvecklare vars löner ökade med 7,5 samt 5,5 procent.

Naturvetare kommer att vara efterfrågade inom digital sektor framåt – framför allt de som har högskoleutbildning och de som är specialiserade på den digitala utvecklingen.

Livsmedel och lantbruk
Löneutvecklingen inom livsmedels- och lantbrukssektorn har gått i linje med snittet för alla Naturvetarnas medlemmar under de senaste tretton åren och så även under 2021 då ökningen var 3,8 procent. En yrkesgrupp i branschen utmärker sig med en löneökning på hela 6,3 procent – djursjukvårdare.

Satsningar för att stärka livsmedelssektorn i Sverige gör att antalet arbetstillfällen för naturvetare kommer att öka framåt. Du som är forskare, livsmedelsinspektör, rådgivare eller data scientist kommer att vara eftertraktad.

Skog
De naturvetare som arbetar inom skogssektorn hade en genomsnittlig löneökning på 3,4 procent under 2021. Något som sticker ut i årets statistik är att ökningen här var högst inom privat sektor, vilket skiljer sig från hur det sett ut under de senaste åren.

Många av de naturvetare som arbetar inom sektorn idag är jägmästare eller skogsmästare men framöver ser Naturvetarna att branschen kommer att rekrytera bredare och anställa fler med forskarutbildning.

Vill du veta mer? Den fullständiga lönestatistiken är exklusiv för medlemmar i Naturvetarna – du kan läsa mer om medlemskapet och registrera dig här.

Vill du få hjälp att höja din lön eller ta nästa steg i karriären? Bli medlem i dag och ta hjälp av Naturvetarnas experter!

Nästa artikel