Vårdvalet som gör patienterna helnöjda

Siffrorna talar sitt tydliga språk – att göra rätt vårdval spelar roll.
Fler än 9 av 10 patienter i Stockholm som har valt Capios digitala tjänster är nöjda med vården de får.
Men hjälp finns att få oavsett vilken kontaktväg du föredrar.

Lista dig hos Capio och ta del av alla fördelar

Med många aktörer på marknaden kan det vara svårt att veta var man ska vända sig när man behöver vård. Det många framför allt frågar sig är om deras val överhuvudtaget spelar någon roll. Faktum är dock att det finns tydliga fördelar med att välja vårdcentral, och när patienterna själva får ge sin syn på vården de får visar det sig att vårdvalet spelar stor roll, inte minst i huvudstaden.

Capio finns utspridda över hela Stockholm, med sammanlagt 31 vårdcentraler i hela regionen. Hit välkomnar man alla patienter, oavsett om det rör sig om allvarligare sjukdomssymptom eller om det bara är receptet som måste förnyas. Men i dessa tider, när många inte har möjlighet att röra sig fritt, finns det även alternativ om man inte kan ta sig till en vårdcentral.

Allt fler har under det gångna året valt att prova Capios digitala vårdtjänst, framför allt i Stockholm. Och statistiken talar sitt tydliga språk – 94 procent av de digitala patienterna är nöjda med vården de får, och rekommenderar Capio som vårdgivare.

Men den som föredrar ett fysiskt besök på en vårdcentral kan också känna sig trygg. I en patientenkät från 2020 svarade fler än 96 procent av patienterna att de blev bemötta med omsorg och medkänsla under sina besök på någon av Capios vårdcentraler. En lika stor andel av besökarna sade i undersökningen att de kände att de fått tillräcklig information om sin vård hos Capio.

Bakom dessa siffror döljer sig en vilja att erbjuda vård till alla som behöver det, oavsett vad man som patient är i behov av. När man listar sig hos någon av Capios vårdcentraler får man en bättre kontinuitet och planering kring sin vård, vilket också leder till att man får träffa samma läkare vid varje besök. Samma fördelar gäller även när man som patient inte kan ta sig till en vårdcentral – Capio erbjuder vård både via chatt- och videosamtal med läkare.

Klicka på länken här nedan och gör som var tionde svensk redan har gjort – välj Capio som din vårdgivare.

Lista dig hos Capio och ta del av alla fördelar

Nästa artikel